WAARUIT BESTAAT ONZE STEUN  
Steun

One Child One Dream selecteert jaarlijks maximum 2 vzw’s voor een samenwerking.  De doelstellingen van de samenwerking worden bij aanvang neergeschreven (op 1 pagina).
Elke geselecteerde vzw ontvangt :

    • Financiële steun door een bijdrage van 1.500€ à 3.000€ die rechtstreeks te maken heeft met het verbetertraject. Wij schenken geen 'algemene steun' maar betalen concrete kosten die rechtstreeks verband houden met onze toegevoegde waarde (vb. drukkost, ontwerp van een website, advies van een expert, ...)

    • Concrete steun van onze vrijwilligers (allemaal mensen met een gevarieerde ervaring in het bedrijfsleven) bij het realiseren van de doelstellingen.   Het team wordt samengesteld bij aanvang van de samenwerking.