WAARUIT BESTAAT ONZE STEUN  
Samenwerkingstraject

In een samenwerkingstraject zoeken beide partijen naar specifieke toegevoegde waarde die ‘One Child, One Dream’ kan inbrengen.  Die waarde situeert zich meestal in de volgende gebieden:

  • Strategie: scherp stellen van de missie, strategische objectieven van de vzw.

  • Balanced Scorecard: vertalen van strategische objectieven naar zeer taakgerichte opdrachten en actiepunten, met verantwoordelijkheden en timing.

  • Cash flow Planning: gesystematiseerde projectie van alle inkomsten, kosten en investeringen, teneinde de financiële problemen op tijd te identificeren en eventueel aan te pakken.

  • Efficiëntie van de organisatie: aspecten van centrale / decentrale werking, betrokken personeelsbeleid …

  • Fondsenwerving: helpen bij de systematiek, organisatie van fondsenwerving (Dit kan algemeen zijn, of gericht op zeer specifieke doelgroepen. let op : ‘One Child One Dream’ doet niet aan fondsenwerving voor de vzw’s.

  • Governance: verbeterde samenwerking tussen Raad van Bestuur en management, zodat de organisatie goed draait.