MISSIE  
Wij willen vzw’s ondersteunen die zich inzetten voor kinderen die het moeilijker hebben. Onze steun bestaat uit een cash bijdrage en een concreet (gratis) begeleidingstraject.

Elk kind moet mogelijkheden krijgen om actief zijn eigen droom te kunnen waarmaken. Kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien in een context waarin ze hun persoonlijkheid en talenten willen, kunnen en mogen ontwikkelen.

‘One Child One Dream’ wil concrete partnerschappen aangaan met bestaande vzw’s en met initiatieven die er naar streven om kanszoekende kinderen te helpen.’

De toegevoegde waarde van ‘One Child One Dream’ moet er in bestaan om de duurzaamheid van die vzw’s te verbeteren, door technieken uit het bedrijfsleven aan te passen en toe te passen binnen die vzw. Concreet praten we over :
  • Het scherp stellen & duidelijk verwoorden van de Strategie
  • Het omzetten van de strategie naar een Balanced Scorecard (= implementatie van die strategie) zodat woorden systematisch worden omgezet in daden.
  • Het maken van een Cash-flow planning : om de financiële werking te verbeteren, wordt gewerkt aan realistische toekomstvoorspelling van de financiële middelen.
  • Opzetten of verbeteren van een systeem van fondsenwerving
  • Het verbeteren van de interne organisatie
  • Het verstevigen van de Governance tussen Raad van Bestuur en management
‘One Child One Dream’ vraagt een duidelijk engagement naar het met elkaar afgesproken samenwerkingstraject. Verantwoordelijkheidszin is de essentie van de samenwerking. ‘One Child One Dream’ onderscheidt zich van andere projecten door haar kleinschaligheid. Onze vrijwilligers hebben ‘One Child One Dream’ zelf gesticht en zijn mensen met heel wat ervaring. Onze betrokkenheid is hoog.

Bovenop die begeleiding schenken wij ook een cashbijdrage als direct financiële tegemoetkoming.