Het FONDS  
Het Fonds ‘One Child One Dream’

Beschrijving
Het Fonds werd in 2002 met een startkapitaal van 152.000 € opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting (lees Kbs) door Ignace Van Doorselaere. De jaarlijkse intresten (5% van het kapitaal) investeert het Fonds in marktwerking, waar nodig. Vandaag bedraagt het totale kapitaal van het Fonds ongeveer 180.000 €.Het Fonds heeft binnen de ‘Kbs’ een Beheerscomité dat bestaat uit :
  • Kenneth Bonheure (partner McKinsey & co), voorzitter
  • Luc Tayart (afgevaardigd beheerder KBS)
  • Ignace Van Doorselaere (4F, oprichter van het Fonds)

Dit comité vergadert één keer per jaar om de status van de werking te evalueren, de toekomstige plannen te bespreken en de inzet van de financiële middelen vast te leggen.

Activiteit
Om de idee van ‘partnership’ te testen, ging het Fonds begin 2003 met succes een testproject aan met ‘vzw De Link’ in Berchem. In 2004 maakte het Fonds kennis met de vzw ‘Toolbox’, die min of meer hetzelfde doel scheen na te streven als ‘One Child One Dream’, maar zich op dat moment vooral richtte op Wallonië en Brussel. Om versnippering tegen te gaan, werkte het Fonds ‘One Child One Dream’ samen met vzw ‘Toolbox’ (Brussel) en kon het vzw ‘Toolbox’ versterken op een aantal vlakken :

  • inbrengen van de cases vzw ‘De Link’ en vzw ‘Toekan’ (samenwerking met het Fonds was net opgestart)
  • inbrengen van expertise
  • aanbrengen van een subsidie van 60.000 €, geschonken door de Koning Boudewijnstichting
  • aanbrengen van de steun/know how van het condultancy bureau McKinsey & Co
  • toetreden tot de Raad van Bestuur van vzw ‘Toolbox’
Omdat een jaar later de samenwerking met vzw ‘Toolbox’ onvoldoende bevredigend bleek voor het Fonds ‘One Child One Dream’, werd deze stopgezet. Het Fonds besliste een eigen operationele werking op poten te zetten in de vorm van de vzw ‘One Child One Dream’.