CASES  
VZW 'Wagenschot'

De samenwerking met Wagenschot is begonnen in 2005 en heeft zich vooral toegespitst op een belangrijk fundraisingtraject voor nieuwe gebouweninfrastructuur. One Child, One Dream doet zelf niet aan fundraising, maar helpt de organisatie om het volledige traject te doorlopen.

 1. Vastleggen van juiste bedragen die nodig zijn voor de investering.
 2. Vastleggen van de gewenste doelgroep en route om die doelgroep te bereiken.
 3. Schrijven van een info-memorandum en alle voorbereidingen:
  1. Wat is Wagenschot?
  2. Toegevoegde waarde van Wagenschot naar de maatschappij (expertenpanel werd opgezet ter verificatie)
  3. Goed bestuur binnen Wagenschot.
  4. Waarvoor zullen de gezochte middelen worden aangewend?
  5. Juridisch/fiscale structuur waarbinnen die middelen zullen functioneren
 4. Uitwerken van een presentatie die de ‘kern’ weergeeft in 20 minuten.
 5. Concreet vastleggen van checklist met te benaderen mensen + hoe uitvoeren.

De concrete fundraising is nu begonnen, met eerste resultaten voor Wagenschot.
Website: www.wagenschot.be