CASES  
VZW 'Hartekamp'

One Child One Dream start een nieuw project op met vzw Hartekamp. Die samenwerking zal zich concentreren op twee aspecten :

 1. Verbeteren van de communicatie naar de doelgroep
  1. Communicatie (logo, visuele aspecten, inhoud)
  2. Communicatiedragers (website, brochures, beurs …)
 2. Fundraising structureren
  1. Doelstellingen duidelijk stellen
  2. Missie en positionering aanscherpen
  3. Doelgroepen vastleggen
  4. Systematiek afspreken

Website: www.hartekamp.be