CASES  
VZW 'Fiola'

Deze case begon bij De Tandem. In een landschap van veranderende wetgeving wou De Tandem opgaan in een fusiebeweging met vijf andere vzw’s die op een gelijkaardige manier kansengroepen, waaronder kinderen en jongeren, begeleiden. Door die fusie zou een sterker geheel ontstaan dat organisatorisch en financieel sterker staat in de verwachte wereld van morgen. One Child One Dream helpt bij de sturing van die fusie via een coachend traject naar missie en doelstellingen, naast het toezien op een volledig te volgen stappenplan. Het fusietraject mondde uiteindelijk uit in de oprichting van Fiola. Hopelijk zal de Vlaamse zorgsector iets leren uit het pionierswerk van deze mensen die met dezelfde middelen nu veel meer doen.

Website: fiolavzw.be