CASES  
VZW 'De Tandem'

In een landschap van veranderende wetgeving wil De Tandem opgaan in een fusiebeweging met vijf andere vzw’s die op een gelijkaardige manier kansengroepen, waaronder kinderen en jongeren, begeleiden. Door die fusie zal een sterker geheel ontstaan dat organisatorisch en financieel sterker staat in de verwachte wereld van morgen. One Child One Dream helpt bij de sturing van die fusie via een coachend traject naar missie en doelstellingen, naast het toezien op een volledig te volgen stappenplan. Het fusietraject zal lopen van 2016 tot en met 2017.

Website: www.de-tandem.be