CASES  
vzw 'De Link'

De samenwerking met De Link is begonnen in 2003 en loopt nog steeds. De volgende trajecten zijn doorlopen:

 1. Het introduceren van de ‘balanced scorecard’ die de organisatie hielp om:
  1. De prioriteiten juist vast te leggen en te vertalen naar taken.
  2. In de dagelijkse werking gefocust te blijven op die prioriteiten.
  3. De communicatie met de Raad van Bestuur resultaatgerichter en efficiënter te maken.
 2. De overgang van ‘boekhouden’ (achteruitkijken) naar ‘cash-flowplanning’ (vooruit kijken) om aankomende financiële bottlenecks beter te identificeren en pro actief te kunnen optreden.
 3. Werking van de Raad van Bestuur
  1. Regelmatige aanwezigheid door mensen van One Child, One Dream.
  2. Aflijning taken Raad van Bestuur.
  3. Opzetten deelcomité’s om de Raad van Bestuur te ontlasten van technische zaken.
 4. Strategische workshops
  1. Reflectie rond ‘kern’ van De Link.
  2. Sterkte / zwakte analyse.
  3. Actieprogramma’s naar sterke toekomst.
 5. Verschillende presentaties
  1. Voorstelling De Link
  2. Snelkookpanpresentatie die in 5 minuten de toegevoegde waarde van De Link weergeef

Website: www.de-link.net